PROGRAM AUDIENȚE

LUNI - VINERI

9.00 - 13.00

Bugetul comunei

Taxe și impozite locale

Achiziții publice

Formulare tip

LEGĂTURI EXTERNE

Responsabil pentru Legea 544/2001

 Profir Nicoleta, inspector

Tel. 0247 330 001, 0247 330 054

 

Conform art. 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:                   
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea  autorității sau instituției publice;     
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de  audiențe al autorității sau instituției publice;                                 
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilantul contabil;                                                          
f) programele și strategiile proprii;     
g) lista cuprinzând documentele de interes public;                                             
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;                   i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției  publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
                                                              
   

DESCĂRCARE DOCUMENTE

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 (13.38 KB)LEGE privind liberul acces la informațiile de interes public (47.78 KB)
Internet Power Web Design Alexandria