PROGRAM AUDIENȚE

LUNI - VINERI

9.00 - 13.00

Bugetul comunei

Taxe și impozite locale

Achiziții publice

Formulare tip

LEGĂTURI EXTERNE

Hotărâri ale Consiliului Local

HCL nr. 8 din 30 iunie 2016

30 iunie 2016
DESCHIDE

HCL nr. 7 din 30 iunie 2016

30 iunie 2016
DESCHIDE

Hotărârea nr. 44, privind aprobarea utilizării Fondului de rezervă bugetară aflată la dispoziția Consiliului Local al Comunei Țigănești, județul Teleorman, pe anul 2016, în sumă de 162,00 mii lei și aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 al Comunei Țigănești, județul Teleorman

31 martie 2016
DESCHIDE

Hotărârea nr. 43, privind constituirea fondului de rezervă bugetară al comunei Țigănești, județul Teleorman, pe anul 2016, în sumă de 162,00 mii lei

31 martie 2016
DESCHIDE

Hotărârea nr. 25, privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator JCB 3 CX și contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 73.975,85 euro pentru procurarea unui buldoexcavator JCB 3 CX pe o perioadă de cinci ani (2016-2021)

1 februarie 2016
DESCHIDE

Hotărârea nr. 22, privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019

1 februarie 2016
DESCHIDE

Hotărârea nr. 16, privind aprobarea utilizării excedentului anului 2015 a bugetului local, al comunei Țigănești, județul Teleorman pentru finanțarea în anul 2016 a cheltuielilor de investiții la secțiunea de dezvoltare și acoperirea definitivă a deficitului bugetar la sfârșitul anului 2016, în sumă de 2005,00 mii lei

1 februarie 2016
DESCHIDE
Internet Power Web Design Alexandria